CzechEnglishGermanHungarianLatvianPolishSlovakUkrainian
Ultrainnova - Металоконструкції - проектування, конструкція - сендвіч-панельБРЕНДИ

РЕАЛІЗАЦІЇ

ДОВІДКА

НОВИНИ

Контакт

проект ЄС

Список логотипів ULTRAMOTO

Цифровізація як спосіб покращення функціонування ULTRAMOTO sp. z o.o


Предметом проекту є впровадження Ultramoto Sp. z o. o. технологічні інновації в сфері обслуговування клієнтів та у сфері виробництва у зв’язку з необхідністю зміни способу функціонування в умовах епідемії інфекційних захворювань у людей, зокрема пандемії COVID-19 . Етапи впровадження, необхідні для досягнення мети проекту, включають придбання та впровадження готового програмного забезпечення у вигляді ERP-системи з модулем конфігуратора продукту, системи документообігу підприємства та системи автоматичного обліку робочого часу. та вимірювання температури, що виключить можливість допуску сторонніх осіб та працівників з підвищеною температурою. Реалізація проекту підвищить стійкість компанії до наслідків COVID-19 та подібних криз за рахунок впровадження сучасних цифрових технологій. Придбане програмне та апаратне забезпечення буде дуже корисним і корисним у діяльності, яку проводить Заявник протягом мінімум трьох років після завершення проекту.

Метою проекту є адаптація ключових бізнес-процесів Ultramoto Sp. z o. o. функціонувати в умовах епідемій інфекційних захворювань, зокрема пандемії COVID-19. Основна мета проекту – пряма відповідь на існуючу пандемічну ситуацію з COVID-19 та можливе виникнення наступних епідемій. Основна мета буде досягнута шляхом впровадження процесних інновацій у сфері обслуговування клієнтів та у сфері виробництва. Вжиті дії також дозволять підвищити стійкість компанії до наслідків COVID-19 та подібних криз шляхом впровадження цифрових технологій Заявником, а також шляхом постійного розвитку компанії за допомогою ІТ-рішень та оцифрування виробничих процесів і документації тираж.

Реалізація проекту принесе багато різних переваг, в тому числі, в першу чергу, відповідно до довгострокової стратегії розвитку компанії. Впровадження цифрових рішень позитивно вплине на діяльність компанії та, безумовно, покращить її роботу.Завдяки наявності повністю інтегрованих рішень на основі аналогічної технології, обсяг роботи та час, пов’язаний із збором даних, буде мінімізовано таким чином, щоб це дозволило комплексний і постійний аналіз явищ і процесів, що відбуваються всередині компанії і зовнішнього середовища. Впровадження ІТ-рішень дозволить оптимізувати процес замовлення продукції, упорядкувати процес документообігу та оптимізувати виробничі процеси. Цифровізація компанії забезпечить вищий рівень комунікації з клієнтами через впровадження сучасних цифрових рішень. Він буде розроблений таким чином, щоб забезпечити його подальший розвиток у майбутньому за допомогою нових оновлень або розширення разом із новими можливостями ІКТ, з одного боку, та потребами компанії та її клієнтів, з іншого боку. Окрім вдосконалення та оптимізації процесів у компанії, проект також принесе економічний та соціальний ефект: реалізація замовленої продукції займатиме менше часу, ніж поточні виробничі процеси, ІТ-система включатиме ряд функцій, що скорочують час та трудомісткість процесів, пов'язаних з обслуговуванням клієнтів, пропозиція компанії включатиме більше клієнтів, які могли б отримати вигоду, оскільки процес замовлення міг би здійснюватися з будь-якого місця. В результаті реалізації проекту також буде відзначена екологічна вигода, скорочення споживання компанією паперових матеріалів.

У поточному стані компанія створює велику кількість паперової документації, наприклад, опитування щодо COVID-19, документацію, пов’язану з виконанням замовлень і виробництвом. Після впровадження системи обліку робочого часу з вимірюванням температури виключить можливість допуску сторонніх осіб та працівників з підвищеною температурою. Це виключить заповнення опитувань співробітниками та відвідувачами компанії. Усі дані щодо замовлень та їх виконання будуть в електронному вигляді, а не в паперовому вигляді. Вищезазначені переваги позитивно вплинуть на політику захисту навколишнього середовища, яку проводять Європейський Союз та Польща. Зменшення споживання паперу дозволить компанії розвиватися з повагою до навколишнього середовища.

В результаті реалізації проекту будуть досягнуті наступні значення показників продукту та результату:

➢ Кількість підприємств, які отримують підтримку: 1 шт.
➢ Кількість підприємств, які отримують субсидії (ДІ 2): 1 підприємство
➢ Кількість підприємств, які отримують субсидії у зв’язку з пандемією COVID-19: 1 підприємство
➢ Вартість прийнятних витрат на заходи, пов’язані з пандемією COVID-19:
263 700,00 PLN
➢ Приватні інвестиції, що доповнюють державну підтримку підприємств (гранти) (CI 6) 39555,00 XNUMX злотих
➢ Кількість впроваджених технологічних інновацій: 2,00 шт.

Вартість проекту: 263 700,00 PLN
Внесок європейських фондів: 224 145,00 злотих